Názor lekárov na Jumping®

„Nedávno som bol osobne prítomný na hodine Jumpingu, bol som príjemne prekvapený komplexnosťou cvičenia. Toto cvičenie môžem zhodnotiť ako veľmi prospešné pri prevencii proti kardiovaskulárnym ochoreniam a jeho komplikácií. Pri cvičení dochádza k rýchlejšiemu spaľovaniu tukov a tak môžem odporučiť aj k redukcii nadváhy. Vlastná váha tela významnejšie nezaťažuje kĺbový aparát ako pri cvičení na posilňovacích strojoch, alebo s činkami. Tento program posilňuje aj hlboké chrbtové svalstvo a to je veľmi účinné pri bolestiach chrbta spôsobené sedavým zamestnaním. Ako lekár môžem program Jumping vrelo odporučiť ako doplnok správnej životosprávy s prihliadnutím na zdravotný stav cvičiaceho.“
„Tento druh cvičenia nezaťažuje zdravie a nemá negatívny vplyv na zúčastnené kĺby a chrbticu. Naopak, sú posilňované rozmanité svalové skupiny a uvažovať možno aj o istom relaxačnom efekte.“
© 2022 Jumping® Centrum pod Urpínom - Banská Bystrica

Search